header
Angolangol Németnémet Magyarmagyar Oroszorosz

Kommunikációs tréningek


2500,-
Ft / óra

Német ill. orosz kommunikációs tréning

egyéni kurzus :: 40 óráig

2200,-
Ft / óra

Német ill. orosz kommunikációs tréning

egyéni kurzus :: 40 óra felett

1900,-
Ft / óra / fo

Német ill. orosz kommunikációs tréning

2 főtől

Az órák 45 percesek. Diákoknak, nyugdíjasoknak, álláskeresőknek (igazolással), mozgássérült vagy rokkant személyeknek, 18 éven aluliaknak 10% kedvezmény jár! Üdülési csekkel is fizethet.

nyelvtanfolyam-cd Minden nyelvtanfolyamhoz CD-t adok otthoni gyakorlásra!Ajánlatkérés

Német beszédgyakorlatok - Orosz beszédgyakorlatok

A nyelvtanulást az élő helyzeteket tematizáló kommunikációs tréning teszi teljessé. A kommunikatív készség fejlesztésének feltétele az oldott, barátságos légkör. Célunk a nyelvi biztonság kialakítása a hétköznapi és a hivatásbeli szituációkban, úgymint:

Ha Ön külföldi utazást készít elő, az ország- és kultúrismeretek hasznára fognak válni:

Rugalmas kondíciók:

Beszédgyakorlatok - mi az?

Beszédgyakorlatnak vagy kommunikációs tréningnek nevezik az olyan szerepjátékokat, amelyek során a tanuló(k) és a tanár egy elképzelt szituációban öltenek szerepet. Az ilyen foglalkozások során a tanuló elkövethet hibákat, anélkül, hogy ez bármilyen következménnyel járna. Azért beszéd-gyakorlat, mert addig lehet gyakorolni a visszatérő frázisokat, amíg már maguktól mennek. Ennek nagy előnye, hogy később, éles helyzetben a nyelvi biztonság már megvan. A nyelvi sokszínűséget is lehet ezzel gyakoroltatni. A fix dialógusok, amelyek a tankönyvekben szerepelnek, esetlegesek: gyakran nagyon elavultak, vagy regionálisan akár helytelenek is lehetnek. Egy jó kommunikációs tréner beszélőkéje ezzel szemben idoszerű. A nyelvben óriási szerepe van a hangsúlynak, hanglejtésnek és az intonációnak (a mondat hanglejtésének).

Minden ember folyamatosan kritikával kíséri interakciós partnerét. Még egy olvasott szöveg jelen nem lévő szerzőjét is. A hangos beszédgyakorlat elősegíti a belso kritika kiiktatását, ami a kezdő nyelvhasználóknál nagyon fontos.

Nyelvvizsga-előkészítés

Valamennyi felsőoktatási diploma megszerzésének feltétele egy közép- és egy felsőfokú nyelvvizsga. A szaknak megfelelően van, ahol közgazdasági, jogi vagy műszaki szakmai nyelvvizsgát írnak elő. Ezenkívül számos munkahely belépési követelménye legalább egy középfokú nyelvvizsga. Aki munkahelyén használja a nyelvet, rendszeres nyelvi jövedelemkiegészítést kap.

ECL-vizsgáztatóként a másik oldalról is ismerem az írásbeli és szóbeli nyelvvizsgák követelményeit. Noha tisztában vagyok vele, hogy elsősorban saját boldogulásáért tanul az ember, ügyfeleimet teljesen céltudatosan fel tudom készíteni nyelvvizsgákra is.

A szóbeli nyelvvizsga négy részből áll: interjú, önálló témakifejtés kép alapján, szituációs beszédgyakorlat, és hallott szöveg értése (labor). Az írásbeli nyelvvizsga öt részből áll: nyelvtani teszt, fordítás magyarról idegen nyelvre, irányított fogalmazás (levél), fordítás idegen nyelvről magyarra, szövegértés.

A szóbeli nyelvvizsga - Hogyan készüljünk?

Először is a tanuló átvesz húsz beszélgetési témát, egy jól felépített tankönyv segítségével. Példa egy témára: „Budapest - Moszkva”. Majd személyes életútjára vonatkoztatva írásban kidolgozza ezeket. Ezt követően átbeszéli a témákat egy tanárral, bővítve a szókincset. A továbbiakban pedig CD-s hanganyag (hangjátékok) segítségével javítja a kiejtést, hanglejtést.

Az írásbeli nyelvvizsga - Hogyan készüljünk?

A tanuló kezdetben önállóan old meg nyelvtani teszteket. Egy tanárral átbeszéli ezeket, aki rámutat a hibákra, és elmagyarázza neki a nyelvtani problémákat. Ezután a tanár lehetőleg minél aktuálisabb és változatosabb témájú szövegeket ad, amelyeket a diák szótár segítségével önállóan lefordít. Ezeket a tanár kijavítja, rámutat a tipikus hibákra, a szó szerinti fordítás helyett frappáns kifejezéseket javasol. Megismerteti a hivatalos és magánlevél formát. A szövegértés gyakorlásához a tanuló újságcikkeket kap, és kérdéseket válaszol meg.

viagra . e liquid uk . business phone system . How To Get Free Your Free PSN Codes In 3 Simple Steps . Remote counselling . flooring tool accessories . best rv battery . martin modern sg